Εντυπώσεις ασθενών μας

Ευχαριστούμε την κα Βάσω ΜΙχαλαρέα Καθηγήτρια Αγγλικών στη Ρ¨οδο
για τα καλά της λόγια.
 
COMMENTS
 
Mr. Chatzinikolas 's OPHTHALMIC DAY CLINIC offers excellent professional services with safety and  respect to the patient.
My personal experience is that Dr. Konstantinos Chatzinikolas, is an excellent ophthalmologist, looking after his patients as he is highly specialised , punctual with his appointments and  with the latest equipment in OPHTHALMOLOGY AND  EYE SURGERY.
Having recently had a surgery at his DAY CLINIC, I had excellent results and the doctor's continuous interest in my eyesight's progress. He takes special care of all patients and visitors to his clinic as regards the COVID 19 strictly applying  all safety protocols.
HIGHLY RECOMMENDED!!
VASSO SAVVIDOU MIHALAREA
English teacher.

Copyright 2023 - All Rights Reserved

Ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη της ιστοσελίδας έγινε από την RodosWebs